Kulturna dediščina

Zgornji trg

Najlepše trško jedro 2015

Staro trško jedro ima v zgodovini slovenstva in domoljubja prav posebno mesto in se omenja že leta 1340 kot naselje okoli cerkve sv. Jurija.

Ipavčeva hiša

V Zgornjem trgu že od leta 1760 stoji rojstna hiša dinastije Ipavcev -  skladateljev, zdravnikov, velikih domoljubov, Evropejcev. Hiša, ki je dandanes muzej in protokolarni objekt občine, je v notranjosti zaživela v duhu 19. stoletja in ...

Spominska soba New Swing Quarteta Pesem južne železnice

Spominska soba s stalno razstavo želi obiskovalce seznaniti o delovanju in zgodovini kvarteta ter njegovemu pomenu v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Muzej južne železnice

Slikovit prikaz z rekonstrukcijo železniške postaje vas popelje v čas nastanka proge Gradec—Celje.

Rifnik, arheološki park

Hrib nad Šentjurjem, ki je bil poseljen že vse od mlajše kamene dobe, je sedaj preurejen v arheološki park na mestu največje poznoantične naselbine na Slovenskem.

Muzejska zbirka Rifnik in njegovi zakladi

V starem trškem jedru nasproti župnijske cerkve sv. Jurija je na ogled arheološka razstava, ki prikazuje večtisočletno zgodovino Rifnika

Grad Rifnik

Stolp je še danes ohranjen do višine treh nadstropij in ima gotska okna z obstenskimi sedeži ter okvire s prirezanimi robovi.

Ferležev mlin

Med obiskom mlina vas lastnik Karol Ferlež skozi zanimive zgodbe popelje v zgodovino samega mlina in njegove okolice.

Jame mlinskih kamnov

V času Avstro-Ogrske so se na pobočjih Rifnika in Resevne ter nad dolino Kozarice nahajala največja območja za klesanje mlinskih kamnov.

Rojstna hiša Antona Martina Slomška

V vasi Uniše pri Ponikvi se je leta 1800 rodil blaženi Anton Martin Slomšek. Njegova rojstna hiša je obnovljena in na ogled obiskovalcem skozi vse leto. V njej je prikazana življenjska pot velikega duhovnika, vzgojitelja in narodnega buditelja od ...

Partizanska bolnica Zima

Spomenik humanosti in vrednot narodnoosvobodilnega boja.

Partizanska bolnica Zima je spomenik humanosti. Podzemni bunker, skrit v težko prehoden gozd Šohta, je služil za zdravljenje ranjenih partizanov od avgusta 1944 do februarja 1945. Bolnico so kot podzemni bunker zgradili domačini leta 1944 po ...

Muzejska zbirka Glažute na območju Žusma

Cerkvica sv. Leopolda je s svojo notranjo opremo in razstavljenimi eksponati pravi muzej steklarstva, ki je bilo v Loki in njeni okolici prisotno že sredi 18. st. Na ogled so prelepi stekleni izdelki, izstopajo pa lestenci, ki še vedno ...

Partizanska bolnišnica R-6 v Javoršici

Delno vkopan objekt pravokotnega tlorisa je zgrajen iz brun, prekrit s strešno lepenko, na katero je bila nasuta zemlja. Bolnica z oznako R6 je bila zgrajena leta 1944. V njej je bilo prostora za 12 ranjencev, bolničarko, kuharico in oskrbnika. ...

Muzejska zbirka Planina - Etnološka zbirka Šmid

Družinski zdravnik Janez Šmid je v mnogih letih službovanja na Planini ustvaril zbirko etnoloških predmetov. Zaradi zanimanja za ljudsko dediščino, ki je propadala pred njegovimi očmi, je začel zbirati značilne predmete s tega območja. K temu ga je ...

Stalna razstava "Kozjansko žari"

Obdobje druge svetovne vojne na Kozjanskem

Muzej novejše zgodovine Celje je na Planini v prvem nadstropju starega zdravstvenega doma odprl stalno razstavo z naslovom Kozjansko žari.  Slike in besedilo obiskovalcem približajo obdobje druge svetovne vojne na Kozjanskem skozi različna ...

Grad Planina

Na skali nad trgom Planina pri Sevnici se bohotijo grajske ruševine. Te kažejo v jedru romanske sestavine, medtem ko je južna grajska stena gotska, vhodni del in del obzidja na severozahodni strani pa sta renesančni. Jedro gradu je tvoril mogočen ...

Pranger na Planini pri Sevnici

Nasproti cerkve sv. Marjete si lahko ogledate sramotilni steber - pranger, ki so ga na mesto, kjer je nekdaj stal, postavili leta 1999.

Grajski park Planina pri Sevnici

V obnovljenem grajskem parku najdemo kostanjev in lipov drevored, poleg tega pa se park še posebej ponaša s turško lipo, posajeno v častu, ko so Planino napadli Turki. V bitki so jih planinski graščaki premagali, v njej pa je padel turški poveljnik. ...

Spominska soba Blaža Kocena

Na Hotunju se je l. 1821 rodil geograf in kartograf Blaž Kocen. Po končani gimnaziji in liceju v Gradcu je nadaljeval šolanje na bogoslovju v Celovcu. Kot kaplan je služboval v raznih krajih na Spodnjem Štajerskem vse do l. 1850, ko je pričel z delom ...

Spominska soba Daniela Artička

Ljubiteljski pisatelj in zbiratelj ljudskega slovstva na Kozjanskem

Daniel Artiček je bil pisatelj in raziskovalec ljudskega slovstva na območju Žusma in širšega Kozjanskega. Njegov opus je impresiven in obsega čez 40 literarnih del. Skoraj vsa so zbrana in predstavljena v spominski sobi v nekdanjem mogočnem šolskem ...

Galerija Zgornji trg

Prostori galerije so v markantni obokani kleti

O galeriji Galerija Zgornji trg se nahaja v kletnih prostorih stavbe v ulici skladateljev Ipavcev 17 v Šentjurju. Galerija ima dva večja prostora s petimi razstavnimi zidnimi površinami na katerih se lahko razstavi od 20-25 slikarskih del ...

Doprsni kip Franja Malgaja

Delo kiparja Kiarja Meška

V središču mesta Šentjur na Mestnem trgu je postavljen kip nadporočnika Franja Malgaja, Šentjurčana, ki se je v slovensko zgodovino zapisal kot Maistrov borec, pesnik, narodno zaveden Slovenec, odločen borec za severno mejo na območju Koroške, kar je ...

Obeležje na Resevni

Na pragu svobode je 18. marca 1945 na Resevni padlo junaške smrti 80 borcev NOV; ves 2. bataljon Kozjanskega odreda s komandantom Andijem Šepetavcem na čelu, zaščitni vod okrajnega komiteja KPS s komandirjem Slapšakom Gajstom in več drugih aktivistov ...

Pomniki vojnam

Na drugo svetovno vojno in na vojno za samostojno Slovenijo spominjajo številna obeležja. Obeležje osamosvojitvi Republike Slovenije na Mestnem trgu Spomenik 132 žrtvam NOB in Franju Malgaju Spomenik žrtvam II. svetovne ...

Spominski park na Ponikvi

V spominskem parku na Ponikvi se nahaja spomenik NOB, ob 25-letnici samostojne Slovenije pa se je bil postaviljen tetraeder (nekdanja protitankovska ovira iz vojne za samostojno Slovenijo) z napisom: »v spomin žrtvam vojn«. Na ploščadi je nameščena ...

Astronomski observatorij

Astronomski observatorij je posebnost šole, ki zaradi odsotnosti svetlobne onesnaženosti predstavlja idealno lokacijo za astronomska opazovanja južnega neba. Vsako leto se konec julija tu odvija astronomska noč. Informacije: TIC ...

Kalobški rokopis

Kalobški rokopis, znan tudi kot Liber cantionum Carniolicarum oz. Knjiga kranjskih pesmi, je nastal sredi 17. stoletja, vsebuje pa 44 pesmi z molitvami in katekizmom v slovenskem jeziku osrednjega in zahodnega tipa. Prvi je o rokopisu spregovoril ...

Grajski vrelec

Legenda pravi, da so zdravilno vodo našli grajski lovci. Ko so lovili v revirjih Košnice in Dobrine, je enemu od njih postalo slabo. Po snegu so ga vlekli proti cesti v Dobrino, od koder bi ga s konji spravili na žusemski grad. V visokem snegu so ...

Kmetijska šola z gospodarskimi objekti

Kmetijska šola v Šentjurju je z rednim poukom je začela januarja leta 1910, kot prva tovrstna šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji.

Rodbina Ipavcev

Od kod prihajajo Ipavci je še dandanes zastrto v skrivnostno tančico. Obstajajo ugotavljanja, da naj bi izhajali iz Vipave: možna je predhodna različica priimka, in sicer Vipavec, druga zanimivost pa je ta, da se ljudje, živeči na območju Vipavske ...

Josip Ipavec (1873 – 1921)

Gustavov sin in Benjaminov nečak Josip Ipavec je rasel že v drugem času in v drugačnem duhu. Zanj narodnostni vidiki niso bili več odločilni, toliko bolj pa so ga zaposlovali čisto umetniško - izpovedni izzivi. Glasbeno znanje si je pridobil v ...

SHIFT + A