Slivniško jezero

Blizu kraja Gorica pri Slivnici, ob cesti proti Podčetrtku, se na 84 ha površine razprostira Slivniško jezero, ali kozjansko morje, kot ga mnogi imenujejo. Dolžina jezera je 5 kilometrov, jezero pa doseže širino pol kilometra. Nastalo je leta 1976 z zajezitvijo Dobrinskega potoka in potoka Locnica.

Vzhodni del Slivniškega jezera, vkljucno z izlivnim delom Drobinskega potoka in Locnice, je opredeljen kot drstišce rib. Neformalno je razglašen za ihtiološki in ornitološki rezervat v obsegu cca. 40 ha vodnega ter obvodnega prostora. Naseljuje ga cca 119 vrst ptic in 32 vrst rib, rakov, piškurjev, žab ter školjk, v njem pa je mogoce najti tudi nekatere redke vrste rastlin.

Jezero je primerno za ribolov, vodne športe, rekreacijsko dejavnost in piknike. Na Ramni plaži, kjer je tudi gostinska ponudba, se odvijajo razne družabne prireditve.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.1888913° Zemljepisna dolžina: 15.4436833°
SHIFT + A