Izjava o dostopnosti spletne strani

Turistično informacijski center občine Šentjur, organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko, se v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) zavezuje omogočati dostopnost svoje spletne strani.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran: www.turizem-sentjur.com .

Zagotovljene dostopnosti

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem - z izjemo Naslova 1),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • slikovni material se opremlja z nadomestnim besedilom,
 • v poljih za besedila se uporablja različne ravni naslovov,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,
 • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo,
 • pred vsebino je zapisan pokazatelj položaja za razumevanje kje na strani se trenutno nahajamo (prikaz tematskega sklopa strani za lažjo navigacijo),
 • kjer se uporablja prijavne obrazce so ti v obliki spletnih obrazcev (v večini primerov se uporablja Google obrazce) - izjemoma se uporablja drugo obliko obrazcev, ki jo je potrebno prenesti s strani v obliki Word ali Pdf datoteke,
 • objavljena besedila sledijo načelu, da so lahko razumljiva in enostavna za razumevanje,
 • spletna stran ima namenski vtičnik za slabovidne in uporabnike z disleksijo:
  • omogoča povečevanje ali zmanjševanje pisave,
  • omogoča funkcijo poenostavitve pisave,
  • omogoča barvo kurzurja,
  • omogoča namensko odebelitev pisave in podčrtavo povezav,
  • omogoča prilagoditev strani za uporabnike z disleksijo
  • omogoča prilagoditev strani za slabovidne uporabnike,
  • omogoča prikaz velikih naslovov 1 (header 1)
  • omogoča navigacijo s tipkovnico.

Pomanjkljivosti

Spletna stran Turistično informacijskega centra Šentjur ima določene tehnične pomanjkljivosti, ki jih še mora odpraviti:

 • Naslov 1 (header 1) ima lahko slab kontrast med besedilom in ozadjem pisave - slednje se generira samodejno.
 • Na naslovni strani in na določenih straneh prihaja do težav pri kontrastu med besedilom naslova in ozadjem.

Stopnja skladnosti

Spletna stran, s katero upravlja Turistično informacijski center Šentjur je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti.

Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bodo do konca leta 2024 v celoti skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila posodobljena dne 22. avgusta 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na e-naslov: info@ra-kozjansko.si .

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

Več informacij:
Razvojna agencija Kozjansko
03 747 1307 ali info@ra-kozjansko.si

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.222283434616° Zemljepisna dolžina: 15.397641519428°
SHIFT + A