Pomniki vojnam

Obeležje osamosvojitvi Republike Slovenije na Mestnem trgu

Na Mestnem trgu v Šentjurju so na zelenici ob regionalni cesti R1-234 na dan državnosti, 25. junija 2011, odkrili obeležje, ki opominja na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo.

Spomenik 132 žrtvam NOB in Franju Malgaju

Med kulturnim domom in Osnovno šolo Franja Malgaja Šentjur je spomenik 132 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.

Spomenik žrtvam II. svetovne vojne na Prevorju

V Lopaci je ob cesti spomenik z imeni 22 borcev in besedilom: Iz smrti nova rast življenja klije in mlado cvetje na grobeh brsti. Svobodo nam rodila borcev kri je, na veke v slavi njih spomin živi.

Spomenik žrtvam II. svetovne vojne v Dramljah

Nasproti gasilskega doma je spomenik v obliki obeliska z napisom: O borci, o talci v gobovih tu spite, a v srcih slovenskih nesmrtno živite. Sledijo imena 32 žrtev.  

Napoleonovi vojaki

 Okoli cerkve sv. Ahaca se vidijo sledovi ovalnega pokopališkega zidu. Po izročilu naj bi tukaj pokopali 10 Napoleonovih vojakov. Župnijska kronika pravi, da naj bi vojaki švicarskega polka Revérea leta 1801 taborili v Novi vas, 10 izmed njih pa naj ...

Spomenik žrtvam II. svetovne vojne na Kalobju

Na pokopališču je spomenik s Kajuhovimi verzi in imeni 17 domačih in petih neznanih borcev, ki so padli na Kalobju. 

Spomenik žrtvam II. svetovne vojne v Loki pri Žusmu

Na spomeniku so imena 14 borcev in 14 talcev ter napis:  Kot žrtve ste padli v borbi za nas, da srečo, svobodo bi užival trpin!

Partizanska bolnica R-9 Netopir na Bohorju

Partizanska bolnica Netopir R-9, je ena od štirih, ki so jih zgradili v zavetju gozdov Bohorja, ki pa se ni ohranila. Partizansko bolnico sta sestavljali dve leseni baraki, ki so ju zgradili leta 1944 v gostem mladem smrekovem nasadu. Večja je imela ...

Spomenik žrtvam II. svetovne vojne na Planini pri Sevnici

Nasproti rojstne hiše Ane Wambrechtsammer je spomenik z napisom: Čuvajmo domovino in svobodo, za katero smo prelivali kri in dali svoja življenja. Na zahodni strani je vklesano 60 imen padlih borcev, na vzhodni pa 57 imen pomorjenih talcev in ...

Spomenik XIV. diviziji v Stari žagi pri Doropolju

Ob cesti proti Sevnici je spomenik z besedilom: XIV. divizija si utira pot na Štajersko. 8. februarja 1944 Tomšičeva brigada razbije nemško motorizirano kolono.

Spomenik žrtvam II. svetovne vojni pri cerkvi sv. Helene na Javorju

V bližini cerkve sv. Helene na Javorju stoji spomenik padlim v drugi svetovni vojni. Jeseni 1941 je območje Slivnice pri Celju prečkal I. štajerski bataljon, ki sta mu poveljevala Miloš Zidanšek in Peter Stante - Skala. V spopadu z Nemci na Sveti ...

SHIFT + A