Kmetijska šola z gospodarskimi objekti

Kmetijska šola v Šentjurju je z rednim poukom je začela januarja leta 1910, kot prva tovrstna šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji.

Deželna kmetijska šola je bila ustanovljena leta 1907, ko je deželni zbor v Gradcu odobril sredstva. Z rednim poukom je začela januarja leta 1910, kot prva tovrstna šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji. Šola je dvonadstropna, močno členjena stavba s poudarjenim vhodnim portalom.

Velike zasluge za ustanovitev šole ima dr. Gustav Ipavec, takratni župan. Šolska in gospodarska poslopja so bila dograjena konec leta 1909. Prvi ravnatelj je bil Ivan Belle. Glavni namen šole je bil organiziranje enoletnih teoretično-praktičnih tečajev za kmečke fante iz živinorejskih krajev. Obravnavali so vse panoge kmetijstva, razen vinogradništva, ki je bil v domeni drugega deželnega zavoda na Štajerskem, tj. Vinarske in sadjarske šole v Mariboru.

Sedaj se šola imenuje Šolski center Šentjur in še vedno izvaja pretežno kmetijske programe oz. programe povezane s podeželjem.
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.216940617852° Zemljepisna dolžina: 15.409984960327°
SHIFT + A