Cerkev sv. Valentina na Žusmu

Na mestu današnje, baročne stavbe iz 18. stoletja (1714), je stala prvotna cerkev, ki je omenjena že leta 1545. Cerkev sestavljajo zvonik iz konca 19. stoletja (1894), ladja in tristrano zaključeni prezbiterij z zakristijo. Oltarji so iz 18. stoletja, dekorativna poslikava notranjščine pa iz leta 1930. 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.152963° Zemljepisna dolžina: 15.4836511°
SHIFT + A