Cerkev sv. Marije Magdalene v Slivnici pri Celju

Pravokotno ladja ima prizidani dve kapeli. Ladji sledi na vzhodu enako visok tristrano zaključen prezbiterij z nadstropno zakristijo (1870). Na severni strani prezbiterija je prizmatičen zvonik, ki je najverjetneje najstarejši del cerkve (16. stoletje). Cerkev je bila med leti 1710 in 1729 popolnoma predelana in povišana. Glavni oltar je iz 19. stoletja, narejen v baročni tradiciji, stranska oltarja pa sta baročna a dopolnjena v 19. stoletju. Cerkev obdaja obzidje.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.173993° Zemljepisna dolžina: 15.4267087°
SHIFT + A