Cerkev svete Helene na Javorju

Cerkev svete Helene stoji malo pod vrhom 528 metrov visokega hriba, v naselju Javorje. Danes je to podružnična cerkev, nekoč pa je bila romarska cerkev. Posvečena je bila že leta 1545 in velja za najstarejšo cerkev v župniji Slivnica pri Celju. Cerkvena ladja je dolga 19 metrov, široka 6,2 in visoka 7 metrov. Zvonik je visok 30 metrov. Zanimiva je njegova streha, ki je krita s skriljem. 

Cerkev je primer poznogotske arhitekture. Ladjo členijo štirje pari pilastrov, štiri oproge in trije ozki kapasti oboki. Prezbiterij je zvezdasto obokan (začetek 16. stoletja). Oprema je iz 17., 18. in 19. stoletja. Lestenec je glažutarsko delo iz 1. polovice 19. stoletja. Zanimiv je tudi okvir slike sv. Helene, ki je na vrhu zaključen z bogato školjkovino. Slika je iz 2. polovice 18. stoletja.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.172074415348° Zemljepisna dolžina: 15.449856082321°
SHIFT + A