Po Sveti Heleni – Martin na star način

Osnovni namen prireditve je obujanje starih šeg in običajev ob godu Sv. Martina in promociji vinorodnega območja okoli cerkve sv. Helene, nad vasema Javorje in Bukovje, ki spada v Šmarsko-Virštanjsko vinsko cesto. Skozi vinogradništvo, ki ima tukaj že večstoletno tradicijo, so se oblikovale številne avtohtone šege, navade in posebno poimenovanje starih predmetov, ki jih s prireditvijo želijo obuditi. Na ta dan se odprejo vrata več kot 20 zidanic, vrhunec prireditve pa je izbor vinske kraljice.

Organizator:

Društvo Sveta Helena
Damjana Gračnar
031 548 431 ali sv.helenadrustvo@gmail.com

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.172310825572° Zemljepisna dolžina: 15.449840654492°
SHIFT + A