Muzejska zbirka Planina - Etnološka zbirka Šmid

Družinski zdravnik Janez Šmid je v mnogih letih službovanja na Planini ustvaril zbirko etnoloških predmetov. Zaradi zanimanja za ljudsko dediščino, ki je propadala pred njegovimi očmi, je začel zbirati značilne predmete s tega območja. K temu ga je še posebej spodbudil potres leta 1974, ko se je to ljudsko bogastvo še posebej uničevalo in odtujevalo iz prvotnega okolja. 

Zbirko sestavljajo predmeti in orodja, ki so jih ljudje na Planini in v njeni okolici v 19. in 20. stoletju uporabljali pri vsakdanjih opravilih kot je priprava hrane v črni kuhinji, pri kmečkih opravilih, vinogradništvu itd. Posebej so prikazani tudi predmeti, ki ponazarjajo pustovanje in druge običaje. 
  
Odprto: 
Po predhodnem dogovoru. 
  
Informacije: 
TIC Šentjur
03 749 25 23 ali tic@turizem-sentjur.com

Krajevna skupnost Planina pri Sevnici
03 579 11 44 ali ksplanina@siol.net

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.1042606° Zemljepisna dolžina: 15.4064436°
SHIFT + A