Župnijska cerkev sv. Marjete na Planini pri Sevnici

Cerkev je primer sožitja arhitekturnih sestavin iz različnih časovnih obdobij s kvalitetno baročno opremo.

Enoladijska cerkev, katere ladja in prezbiterij sta iz 15. stoletja. Zvonik je iz prve polovice 17. stoletja. Okrog leta 1700 so ladji na vzhodnem delu prizidali nižji kapeli, v istem obdobju so cerkev podaljšali in banjasto obokali. Leta 1871 so notranjščino ponovno predelali. oprema cerkve je večino iz baroka (18. stoletje).
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.1043936° Zemljepisna dolžina: 15.4046458°
SHIFT + A