Stalna razstava "Kozjansko žari"

Obdobje druge svetovne vojne na Kozjanskem

Muzej novejše zgodovine Celje je na Planini v prvem nadstropju starega zdravstvenega doma odprl stalno razstavo z naslovom Kozjansko žari. 

Slike in besedilo obiskovalcem približajo obdobje druge svetovne vojne na Kozjanskem skozi različna obdobja: 

  • izvajanje nemške raznarodovalne politike nad civilnim prebivalstvom, 
  • organiziranje prvih osvobodilnih front, 
  • stopnjevanje okupatorjevega nasilja, 
  • krepitev narodnoosvobodilnega boja, 
  • ustanovitev osvobojenega ozemlja Kozjansko, 
  • okupatorjeva ponovna zasedba ter dokončna osvoboditev leta 1945. 

  
Postavitev temelji na fotografskem gradivu iz takratnega obdobja, dopolnjujejo jo dokumenti, letaki, plakati in partizanski tisk. 
  
Odprto: 
Po predhodnem dogovoru. 
  
Informacije: 
TIC Šentjur
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.1041324° Zemljepisna dolžina: 15.4064138°
SHIFT + A