Romarska cerkev Marijinega imena na Kalobju

Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, tristrano zaključen prezbiterij z oporniki, nadstropna zakristija in zvonik. Cerkev je bila zgrajena leta 1579 (posvečena 1621) in kaže na izzvenevanje gotike. Zvonik je bil prizidan v 17. stoletju. Leta 1804 so cerkev predelali, preobokali in spremenili okenske odprtine. Oltar je postbaročno delo iz leta 1847. Prižnica je iz 19. stoletja, vendar so kipi evangelistov še baročni. Iz konca 18. stoletja je tudi slika trpečega Jezusa. 
  
Kalobški rokopis, ki je bil najden v župnišču na Kalobju, je nastal med letoma 1643 in 1651 in je delo neznanega avtorja. Po narečju sodeč naj bi izhajal iz Kranjske. Vsebuje molitve, izvleček iz katekizma in 43 nabožnih pesmi. 

Osrednji romarski praznik praznuje župnija v začetku septembra, prvo nedeljo po mali maši. 
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.169563110452° Zemljepisna dolžina: 15.393059652115°
SHIFT + A