Cerkev sv. Križa ter kapelice križevega pota Planina

Cerkev sv. Križa stoji na enako imenovanem hribu jugovzhodno od trga Planina. Omenja se že leta 1414. V času turških vpadov naj bi ji dozidali tudi obrambni zid. Sedanja stavba je šele iz začetka 18. stoletja. Cerkev je obokana. Leta 1737 so cerkvi prizidali zvonik (letnica na portalu), leta 1847 kapelo na jugu in zakristijo na severu. Veliki oltar (Jezus na križu) je iz leta 1847. Poleg Križnega so pod njim še kipi sv. Marije Jezusove matere, sv. Marije Magdalene in sv. Marije Kleopove. Pod tabernakljem je niša z upodobitvijo Božjega groba. Oltar v kapeli upodablja 4. postajo križevega pota. Omeniti velja še velik glažutarski lestenec iz sredine 19. stoletja. 

Po pobočju hriba, na katerem stoji cerkev sv Križa, so vaščani bližnjega Doropolja leta 1801 pozidali 12 kapelic križevega pota. Leta 1949 jih je poslikal Anton Pavlič iz Buč. Ob obnovitvi kapelic leta 1999 so tudi te restavrirali. 
  
  
Zmaj na Svetem Križu 
  
Pravijo, da je Sveti Križ votel in da je znotraj jezero v katerem živi zmaj. Domačini so mu včasih rekli lindvar, ker je kar naprej strašil otroke. Pravijo, da ima tista luknja pod hribom, v kateri živi zmaj, tisoč izvirov. Če premakneš kamen pri oltarju, se sliši, kako se voda pretaka po zmajevem črevesju, ker jo je toliko popil. Gorje pa, če bi zmaj prišel iz jame, saj je tako velik, da bi menda uničil cel Šentjur. 
  
/povzeto po Lučka sredi njive sveti; pripovedke iz širšega Kozjanskega/ 

 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.099528° Zemljepisna dolžina: 15.419297°
SHIFT + A